Gesprekkencyclus (2): Begin bij het begin| De verbinding van de school

Gepubliceerd op door & geplaatst in COSMO, gesprekkencyclus, IJKPUNT.

gesprekkencyclusIn het vorige bericht scheef ik dat de gesprekkencyclus een onmisbaar onderdeel is van het leiding geven.

Alle gesprekken tussen leidinggevenden en teamleden zijn  zinvol. Dat wil zeggen: u dient er de belangen van de school en die van het teamlid mee.  In een echt goede gesprekkencyclus is er altijd een begin. Dat begin is: weten waar je naartoe gaat. Weten wat je doelen zijn. En die doelen hebben twee kanten: die van de school en die van het teamlid. In dit bericht beginnen we met de kant van de school.

Sturen op motivatie èn  opbrengst

U wilt sturing hebben en leerkrachten/docenten vrijheid geven om hun werk te doen. Zo wilt u bereiken dat leerkrachten/docenten betrokken zijn en optimaal bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de school.

Daarvoor is  aansturing op twee plaatsen nodig. In de eerste plaats de motivatie van de leerkracht. U wilt dat leerkrachten zich bewust zijn van de doelstellingen van de school. Sterker nog: u wilt dat zij zich daaraan verbinden.  Dit gebeurt als hij zelf zijn bijdrage kan formuleren en hier in zijn lessen invulling aan kan geven. Als leidinggevende Op de tweede plaats is het uw taak om die opbrengsten onderdeel te laten zijn van team- en schoolresultaat.

Om te sturen op kwaliteit begint u bij motivatie en ambitie en bij opbrengst en teamresultaat. De toverwoorden zijn uitlijnen en verbinden. Van ‘uitlijnen’ is er sprake als een schoolplan is uitgewerkt in teamproducten en individuele opbrengsten. Iedereen heeft dan namelijk dezelfde of parallelle doelen. Van ‘verbinden’ is sprake als de  leerkracht zijn eigen waarden en eigen ambitie kan terugvinden in het teamcontract en in het schoolplan. De medewerker bindt zich daarmee aan een school en andersom. Deze verbinding is van grote invloed op de betrokkenheid en motivatie van de leerkracht en uiteindelijk op de kwaliteit van het onderwijs.

Waar kun je uitlijnen en verbinden in de praktijk?

Door verschillende richtlijnen bent u verplicht tot het invullen van een managementcyclus en een gesprekscyclus op uw school. Vaak een verplichte oefening. Maar met een kleine praktische wijzigingen kun u deze heel zinvol inzetten om uw school beter en onderscheidend te maken.

Een aantal tips.

In de managementcyclus zorgt u dat er een complete c  yclus is tussen visie, schoolresultatenplan, jaarplan en jaarverslag. Voorbeelden: U zorgt dat de resultaten  van volgend jaar duidelijk zijn benoemd. Deze resultaten zijn zo mogelijk vastgesteld in samenspraak met leerkrachten. In teamgesprekken of in individuele gesprekken heeft u mensen laten meepraten.

In de gesprekkencyclus volgt u in hoeverre de gemaakte concrete afspraken ook gerealiseerd zijn. Voorbeeld: in voortgangsgesprekken of functioneringsgesprek bespreekt u met de leerkracht/docent welke doelen gerealiseerd zijn.  U gaat in op de redenen waar niet of juist heel goed gerealiseerd zijn en maakt op basis daarvan nieuwe afspraken voor de komende periode.

In uw communicatie zorgt u voor veel duidelijkheid over schooldoelen. U heeft uw beleid  uitgewerkt in zichtbare ambities: doelen op de middenlange termijn. Teambesprekingen gaan zeker over schoolresultaten en over jaarplannen. Deze doelen brengt u op overzichtelijk manier over het voetlicht.  U zorgt voor tijd en ruimte voor onderhandeling. Directie en teamleider nemen de tijd om te overleggen over opbrengsten en de meetbaarheid daarvan. Voorbeelden:  U maakt uw ambities dagelijks zichtbaar in de school, omdat u er poster van heeft gemaakt. Resultaten worden ook aangeboden aan ouders en besproken en toegelicht.

Uw gesprekkencyclus richt u zo in dat er systematisch wordt gepraat over de ambities van de leerkracht en de ambities van het team en de school. U zorgt dat een leerkracht weet wat hij wil.   Bovendien bespreekt u in de cyclus waar het team heen gaat en hoe dit past bij de leerkracht.  Voorbeeld: Elk functioneringsgesprek gaat over ambities van de leerkracht. Hiervoor komen werktevredenheid, thuissituatie en eigen drijfveren aan de orde.  Deze ambities worden in lijn gebracht met de doelstellingen van de school.

Verder spreekt u met leerkrachten over  haalbare doelen. U stelt die doelen samen met de leerkracht vast. De leerkracht kan vaak zelf wel bedenken welke doelen passen bij de eigen ambities en van het team.  Regelmatig bespreekt u wat er van de afgesproken doelen is gerealiseerd en wat er verder gedaan kan worden. Beoordeling van de docenten vindt plaats op basis van de vooraf vastgestelde doelen. Voorbeeld: Elke beoordeling bevat drie belangrijke en meetbare doelen. Deze doelen zijn afgestemd met  met die van het team. Evaluaties en beoordelingen werken pas als medewerkers zelf deze evaluaties zinvol en waardevol vinden. U laat daarmee  leerkrachten ook zelf bepalen hoe hun eigen opbrengsten en resultaten goed te evalueren zijn.

Waar past dit in de cyclus?

Volgens de theorie begint u elke jaarcyclus met een startgesprek. In dat startgesprek komen alle doelen van team en medewerker aan de orde. Het is enorm belangrijk dat nieuwe medewerkers een goed startgesprek hebben.  In de praktijk is het met bestaande medewerkers anders. Vaak eindigt een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek met de doelen voor de komende periode.  Dat wil zeggen: er wordt vooruit gekeken naar de volgende periode en vastgesteld wat er de komende periode te doen valt. Daarbij is het wel zaak om je tijdens het jaar te blijven afvragen of er niet iets verandert is. En die veranderingen zijn er vaak genoeg door nieuwe taken, nieuwe projecten of nieuwe situaties.

 

Succes vandaag!

 

 

Toevoegingen? U bent welkom om te reageren! Herkenning? Uw voorbeelden zijn welkom. Contact?  Klik hier.

Soortgelijk nieuws:

  1. Gesprekkencyclus (1) | van procedure naar gesprek Wat is nu die vermaarde gesprekkencyclus? Yumi Stamet schreef een...
  2. Reflectievragenlijst in COSMO inzichtelijk voor leidinggevende U als leidinggevende wil met leerkrachten over het werk praten,...
  3. Metzo en gesprekkencyclus METZO college uit Doetinchem wil de gesprekkencyclus vernieuwen. De focus ligt hierbij...

Tags: , , , , , , ,

Reageer

Registreer je bij SIKON - Niet verplicht, maar je reacties zijn dan voortaan direct geplaatst!

De registratie is alleen voor de reacties op de site en je gegevens zullen nergens anders voor worden gebruikt.