Gesprekkencyclus (4) | De mogelijkheden van het functioneringsgesprek

Gepubliceerd op door & geplaatst in COSMO, gesprekkencyclus, IJKPUNT.

Functioneringsgesprek? Ik ben voor. Van een goed gesprek wordt ik blij: het is fantastisch om goed contact te hebben met iemand en soms ben ik er “vol” van: belangrijke onderwerpen hebben besproken houden mij nog een tijd bezig.

En hoe zit het dan met het functioneringsgesprek? Is dat het gesprek waar je naar uitkijkt? Is het een gesprek dat indruk op je heeft gemaakt? Had het blijvende gevolgen? Mmm… soms. Er zijn wat voorwaarden waaraan je moet voldoen om een goed functioneringsgesprek te hebben: Voorbereiding, rust, tijd, vertrouwen en resultaten. Die voorwaarden zijn met planning en wat techniek gemakkelijk  in te vullen.  Nee, het grootste obstakel van het functioneringsgesprek is het functioneringsgesprek. Dat komt vooral door het grote aantal onderwerpen in het gesprek. Kijk maar eens in uw eigen formulieren. Of Google op het net. Dat staat vol met voorbeelden van formulieren en regelingen. Wat mij dan opvalt: de enorme hoeveelheid onderwerpen die in een functioneringsgesprek aan de orde komen. Ik som er een paar op:

 1. afspraken gemaakt tijdens het vorig gesprek;
 2. taakverdeling  en wensen op dit gebied;
 3. taakbelasting en wensen op dit gebied;
 4. taakvervulling en taakopvatting;
 5. behaalde kwaliteit en resultaten in het laatste jaar;
 6. samenwerking met en functioneren binnen het team;
 7. samenwerking met de direct leidinggevende;
 8. samenwerking/contacten met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
 9. omgang en contacten met  de leerlingen;
 10. werkomstandigheden en werksfeer binnen de school;
 11. organisatorische problemen;
 12. persoonlijk ontwikkelingsplan, professionalisering  en wensen t.a.v. de loopbaan en
 13. scholingsbehoeften, -noodzaak en -mogelijkheden;
 14. doelen voor de komende periode.

En al die onderwerpen zijn belangrijk! Elk onderwerp verdient het om met regelmaat besproken te worden. En ik zie geen kans om al die onderwerpen in een enkel gesprek goed te bespreken. Ik wil het wel, maar mij lukt het niet. Sterker nog, die onderwerpen zijn het grootste obstakel omdat zij van het functioneringsgesprek maken tot het afvinken van een checklistje. Met als gevolg: geen rust, geen tijd, weinig resultaat en afnemend vertrouwen. Als ik er dan toch een goed gesprek van maak, is het door te kiezen voor enkele onderwerpen: Wat er speelt in het team op dat moment en wat er van belang is voor het teamlid.

Laatst was ik op de koffie bij het managementteam van het METZO college. Dat managementteam was er duidelijk over. Het is gedaan met het klassieke functioneringsgesprek. Als je echt iets wilt maken van functioneringsgesprekken, ga je kijken naar alle gesprekken die je het hele jaar voert. Als je er een succes van wilt maken richt je de gesprekkencyclus anders in. En nog belangrijker: het mooiste gesprek ontstaat als de medewerker, de leerkracht, leidend is in het functioneringsgesprek.

Soortgelijk nieuws:

 1. Gesprekkencyclus (2): Begin bij het begin| De verbinding van de school In het vorige bericht scheef ik dat de gesprekkencyclus een...

Tags:

 • Comments are closed.