Het Goede Gesprek

Gesprekkencyclus: Functioneringsgesprek of Beoordelingsgesprek?

 

U kunt de gesprekkencyclus opdelen in verschillende gesprekken. Alle onderdelen kunt u kwijt in COSMO. Noodzakelijke onderdelen van een gesprekkencyclus:

  • startgesprek – het vaststellen van wederzijdse doelen
  • voortgangsgesprek – het meer of minder formeel vaststellen werkomstandigheden, werk en werkresultaten
  • beoordelingsgesprek – het geven van feedback over prestaties
  • functioneringsgesprek – een volledig gesprek over persoonlijke doelen, functioneren en presteren.

En een zeer, zeer gewenst onderdeel:

  • het motivatiegesprek. Dit gesprek gaat over persoonlijke ambities en dromen.