KWALITEIT

kwaliteitszorgVolgens de Wet Goed Onderwijs 2010 bewaakt u de kwaliteit op uw school, heeft u actieplannen en legt u verantwoording af. In IJkpunt is dit volledig ondersteund binnen de jaarplanning. Dit betekent: door een jaarplan te hebben en een jaarverslag te maken heeft u een volledig actueel kwaliteitsbeleid. Het managen van kwaliteit gaat met IJkpunt als vanzelf. IJkpunt ondersteunt u inhoudelijk (met checklists, actieplanning en rapportage) en neemt u het werk uit handen. Met IJkpunt werkt u integraal aan de volgende kwaliteitsaspecten:

  • Opbrengsten
  • Leerproces
  • Zorg en begeleiding
  • Kwaliteitszorg.

U heeft met IJkpunt overzicht op de hele PDA cylus. Kwaliteitszorg zonder zorgen. Meer over PDCA …