SCHOOLPLAN

schoolplan abcU levert uw schoolplan in bij de inspectie.
Een schoolplan is meer dan een wettelijke vereiste. Bedenk dat een schoolplan een essentieel onderdeel is van uw jaarcyclus. Immers, u creëert met uw plan beleid. Het  is daarom bepalend voor het gezicht van de school.
Daarnaast is een schoolplan essentieel in uw integraal kwaliteitsbeleid. Op basis van uw jaarverslag met uw resultaten en acties van vorig jaar stelt u met uw team vast, wat u volgend jaar gaat doen.
Kortom: geen kwaliteit zonder schoolplan.

Met IJkpunt schrijft u uw schoolplan volgens een format. U schrijft een schoolplan dat gebaseerd is op uw eigen jaarverslag en uw kwaliteitsbeleid. Het schoolplan in IJkpunt past volledig bij het toezicht kader van de inspectie.

 

Een goed schoolplan en een jaarverslag zijn essentieel voor goed bestuur.